Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen)

Prop. 56 LS (2017-2018), Innst. 278 L (2017-2018), Lovvedtak 54 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 15.05.2018Innst. 278 L (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov som avløser gjeldende personopplysningslov. Den nye loven består av to hovedelementer. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse. For det andre gis det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Det er også endret en rekke bestemmelser i særlovgivningen som følge av den nye personopplysningsloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.05.2018

  Behandlet andre gang i Stortinget 28.05.2018