Voteringsoversikt for sak:

Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:48:50)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:49:07)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:49:15)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven mv. som følger opp Norges folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger på terrorområdet. Endringene innebærer blant annet straffebud mot reiser med terrorformål og en lovendring som gjør det klart at finansering av reiser med formål om å gi eller motta opplæring i terror kan straffes som terrorfinansiering. Videre er det også vedtatt endringer i straffeloven som følge av folkerettslige forpliktleser knyttet til terrorrelaterte handlinger mot luftfarten.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet