Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:59:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (18.06.2019 Kl. 20:00:18)
 3. 2b Alternativ votering

  (18.06.2019 Kl. 20:00:18)
 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om å avvikle helseforetaksmodellen. Forslagene innebar å be regjeringen utrede og fremme forslag om å la fylkene overta styringen av sykehusene og blant annet innføre folkevalgt styring, samt innføring av en ny modell for finansiering av sykehusene. Arbeiderpartiet og regjeringspartiene støttet ikke forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger