Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning

Dokument 8:133 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Inge Lien, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang