Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:03:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:03:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:04:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:04:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:04:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:05:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:05:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:05:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:06:23)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord Universitet, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en helhetlig plan om framtidig struktur i høyere utdanning i Norge samt en plan for hvordan studiestedene kan styrkes slik at de kan bli mer betydningsfulle for sin region. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble fremmet alternative i forslag i saken, men ingen av forslagene fikk flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger