Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:06:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:06:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:06:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (26.11.2019 Kl. 15:07:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (26.11.2019 Kl. 15:07:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om arbeidsvilkår foran anbudsregimer. Komiteens tilrådning, der representantforslaget "Vedtas ikke" ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger