Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

Dokument 8:169 S (2018-2019), Innst. 51 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.11.2019 Innst. 51 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om arbeidsvilkår foran anbudsregimer. Komiteens tilrådning, der representantforslaget "Vedtas ikke" ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2019

   Debattert i Stortinget 26.11.2019
   Votert i Stortinget 26.11.2019