Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  9 For
  92 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  2 For
  100 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  19 For
  82 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  49 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  Mot

  Fordeling

  9 For
  93 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  Mot

  Fordeling

  21 For
  80 Mot

  Votering fordelt på:

 7. 7Votering

  Mot

  Fordeling

  38 For
  64 Mot

  Votering fordelt på:

 8. 8Votering

  Mot

  Fordeling

  49 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 9. 9Votering

  Mot

  Fordeling

  11 For
  90 Mot

  Votering fordelt på:

 10. 10Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  12 For
  90 Mot

  Votering fordelt på:

 11. 11Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  83 Mot

  Votering fordelt på:

 12. 12Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  20 For
  82 Mot

  Votering fordelt på:

 13. 13Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  43 For
  59 Mot

  Votering fordelt på:

 14. 14Votering

  Mot

  Fordeling

  48 For
  54 Mot

  Votering fordelt på:

 15. 15Votering

  Mot

  Fordeling

  49 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 16. 16Votering

  Mot

  Fordeling

  49 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 17. 17Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  31 For
  71 Mot

  Votering fordelt på:

 18. 18Votering

  Mot

  Fordeling

  49 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 19. 19Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  49 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 20. 20Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 21. 21Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 22. 22Votering

Status

Vedtak i korthet

Under trontaledebatten i Stortinget ble det fremmet 43 forslag. Alle ble forkastet, bortsett fra to forslag fra Ap som ble enstemmig vedtatt. I det ene forslaget heter det at Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet. Det andre forslaget som ble enstemmig vedtatt var dette: Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium."