Voteringsoversikt for sak:

Skatter, avgifter og toll 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.12.2019 Kl. 13:03:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (13.12.2019 Kl. 13:04:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 2 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (13.12.2019 Kl. 13:05:05)
 4. 4 Votering

  (13.12.2019 Kl. 13:05:12)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lovendringer knyttet til skatter, avgifter og toll i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg