Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2020 - lovsaker

Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 4 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang