Skatter, avgifter og toll 2020

Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 4 L (2019-2020), Lovvedtak 24-40 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2019 Innst. 4 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lovendringer knyttet til skatter, avgifter og toll i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019