Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om styrket dyrevelferd
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.02.2020 Kl. 14:12:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (27.02.2020 Kl. 14:13:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (27.02.2020 Kl. 14:13:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (27.02.2020 Kl. 14:14:27)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd (Innst. 153 S (2019-2020)). Forslaget opnådde ikke flertall i Stortinget. Ulike mindretallsforlsag i saken ble også nedstemt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger