Voteringsoversikt for sak:

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:04:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:04:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 og 6 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:05:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV og V.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:05:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:05:55)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A, Kapittel 7 og 8.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:06:06)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 7 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:06:49)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (11.06.2020 Kl. 15:07:09)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om Etterretningstjenesten, som avløser etterretningstjenesteloven av 1998. Lovforslaget fra regjeringen fulgte opp Stortingets anmodningsvedtak fra februar 29017. Et hovedformål for loven er å gi Etterretningstjenestens virksomhet en sikker rettslig forankring. Lovens kapittel 7 og 8 inneholder bestemmelser om tilrettelagt innhenting, og følger bl.a opp Lysne-II utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar. Lovvedtaket ble vedtatt av et samlet Storting, med unntak av kapittel 7 og 8 hvor representantene fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre, MDG og Rødt stemte i mot vedtaket. Det ble videre enstemmig vedtatt at den nye loven skal evalueres fire år etter at den er trådt i kraft, samt at EOS-utvalget og Oslo tingrett skal tildeles tilstrekkelig ressurser for å løse sine oppgaver tilknyttet den vedtatte loven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen