Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Prop. 80 L (2019-2020), Innst. 357 L (2019-2020), Lovvedtak 134 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra ForsvarsdepartementetSaken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteenInnstilling avgitt 08.06.2020Innst. 357 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om Etterretningstjenesten, som avløser etterretningstjenesteloven av 1998. Lovforslaget fra regjeringen fulgte opp Stortingets anmodningsvedtak fra februar 29017. Et hovedformål for loven er å gi Etterretningstjenestens virksomhet en sikker rettslig forankring. Lovens kapittel 7 og 8 inneholder bestemmelser om tilrettelagt innhenting, og følger bl.a opp Lysne-II utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar. Lovvedtaket ble vedtatt av et samlet Storting, med unntak av kapittel 7 og 8 hvor representantene fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre, MDG og Rødt stemte i mot vedtaket. Det ble videre enstemmig vedtatt at den nye loven skal evalueres fire år etter at den er trådt i kraft, samt at EOS-utvalget og Oslo tingrett skal tildeles tilstrekkelig ressurser for å løse sine oppgaver tilknyttet den vedtatte loven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.06.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2020