Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:05:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:05:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 - 7 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:06:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av FrP og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:06:33)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:08:57)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om begrensninger i regjeringens fullmakter i smittevernloven. Forslagene om å be regjeringen snarest mulig fremme forslag om parlamentarisk etterprøvelse av nasjonale tiltak hjemlet i smittevernloven, ble ikke vedtatt. Det ble vedtatt å be regjeringen foreta en helhetlig revisjon av smittevernloven etter at koronakommisjonen har levert sin rapport.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger