Representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven

Dokument 8:109 S (2019-2020)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til dette representantforslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest onsdag 17. september. kl. 23.59. Det legges ikke opp til noen muntlig høring.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang