Representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven

Dokument 8:109 S (2019-2020), Innst. 56 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.11.2020 Innst. 56 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om begrensninger i regjeringens fullmakter i smittevernloven. Forslagene om å be regjeringen snarest mulig fremme forslag om parlamentarisk etterprøvelse av nasjonale tiltak hjemlet i smittevernloven, ble ikke vedtatt. Det ble vedtatt å be regjeringen foreta en helhetlig revisjon av smittevernloven etter at koronakommisjonen har levert sin rapport.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2020

   Debattert i Stortinget 12.11.2020
   Votert i Stortinget 17.11.2020