Voteringsoversikt for sak:

Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:19:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (16.06.2020 Kl. 15:20:50)

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (16.06.2020 Kl. 15:20:50)

  Votering fordelt på:

 4. 3 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:21:02)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 4 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:21:09)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19). Perioden arbeidsgiver har lønnsplikt i starten av en ny permittering, økes til 10 dager fra 1. september 2020, og den midlertidige bestemmelsen om arbeidsgiverperiode I på 2 dager, oppheves samtidig.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet