Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. juni 2020

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører