Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:23:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:23:52)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:24:01)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:24:23)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven om krav til direkte oppgjør. Dette vil innebære at krav om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5 skal fremsettes av, og utbetales til, tjenesteyteren.Oppgjøret skal gå elektronisk mellom tjenesteyter og Helfo. Det vil bli et vilkår for rett til stønad at den som gir behandling eller yter tjenester, har direkte oppgjør etter folketrygdloven § 22-2. Det ble også vedtatt å be regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning for tannbehandling.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen