Voteringsoversikt for sak:

Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.11.2020 Kl. 14:19:23)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (26.11.2020 Kl. 14:19:31)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lov om informasjonstilgang for kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen). Loven skal sikre at kommisjonen får tilstrekkelig informasjonstilgang til å kunne gjennomføre sitt oppdrag og regulerer for øvrig behandling av opplysninger og dokumenter hos kommisjonen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet