Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)

Prop. 139 L (2019-2020), Innst. 85 L (2020-2021), Lovvedtak 23 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.11.2020 Innst. 85 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om informasjonstilgang for kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen). Loven skal sikre at kommisjonen får tilstrekkelig informasjonstilgang til å kunne gjennomføre sitt oppdrag og regulerer for øvrig behandling av opplysninger og dokumenter hos kommisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2020