Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2021
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.12.2020 Kl. 22:57:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 203 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.12.2020 Kl. 22:57:52)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.12.2020 Kl. 22:58:14)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (03.12.2020 Kl. 22:58:34)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (03.12.2020 Kl. 22:59:14)
 6. 6 Votering

  (03.12.2020 Kl. 22:59:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 193 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (03.12.2020 Kl. 22:59:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 136 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:00:23)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:00:47)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:01:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 160 og 194 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:01:46)
 12. 12 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:02:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 239 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:02:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 240 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:02:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 127 og 241 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:03:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 242 og 246 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:03:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 248 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:03:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 245 og 249 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:04:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 125 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:04:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 252 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:04:44)

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:05:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 250 og 251 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:05:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 23. 23 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:05:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 253 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 24. 24 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:06:07)

  Votering fordelt på:

 25. 25 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:06:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 26. 26 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:06:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 27. 27 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:07:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 28. 28 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:07:22)

  Votering fordelt på:

 29. 29 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:07:46)

  Votering fordelt på:

 30. 30 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:08:14)

  Votering fordelt på:

 31. 31 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:08:35)

  Votering fordelt på:

 32. 32 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:08:55)

  Votering fordelt på:

 33. 33 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:09:43)

  Votering fordelt på:

 34. 34 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:10:04)

  Votering fordelt på:

 35. 35 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:10:28)

  Votering fordelt på:

 36. 36 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:11:11)

  Votering fordelt på:

 37. 37 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:11:35)

  Votering fordelt på:

 38. 38 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:12:05)

  Votering fordelt på:

 39. 39 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:13:06)

  Votering fordelt på:

 40. 40 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:13:29)
 41. 41 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:13:45)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IV.

  Votering fordelt på:

 42. 42 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:14:03)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene V og VII.

  Votering fordelt på:

 43. 43 Votering

  (03.12.2020 Kl. 23:14:26)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene II, III, VI, VIII og IX.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 44. Status

  Vedtak i korthet

  Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti inngikk budsjettforlik med Fremskrittspartiet 1. desember, Dette var etter at finansinnstillingen, Innst, 2 S (2020-2021), ble avgitt. Innstillingen ble dermed avgitt uten flertall, med unntak av vedtak II og III i innstillingen. Finansdebatten ble avholdt 3. desember 2020. Fordi budsjettforliket ikke fremkommer av finansinnstillingen, leverte H, Frp, V og KrF løst forslag under finansdebatten, der nettorammene for videre behandling av statsbudsjettet ble fremmet. Dette forslaget ble vedtatt. Det ble også vedtatt en rekke anmodningsvedtak, som alle var en del av budsjettforliket. Budsjettforliket vil bli trykket som vedlegg til Innst, 5 S (2020-2021) fra finanskomiteen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger