Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2021 og forslaget til statsbudsjett for 2021

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 27. november 2020

Mudassar Kapur

leder og ordfører