Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.12.2020 Kl. 17:29:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.12.2020 Kl. 17:29:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.12.2020 Kl. 17:29:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.12.2020 Kl. 17:30:04)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A og B.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (16.12.2020 Kl. 17:30:22)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav C, romertall I.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (16.12.2020 Kl. 17:30:43)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav C, romertall II

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021, kapitler under Utenriksdepartementet (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet (rammeområde 8). Rammeområde 4 ble vedtatt med en utgiftsramme på kroner 44 340 338 000 og rammeområde 8 ble vedtatt med en utgiftsramme på kroner 64 773 823 000. Stortinget vedtok også å be regjeringen legge til rette for at Tollbugata 10 gis som gave til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole for en symbolsk sum. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen orientere Stortinget om bruken av en tilleggsbevilgning på 50 mill. kroner for å fremskynde planlagte kjøp av produkter og tjenester fra små og mellomstore teknologibedrifter som leverer til forsvarssektoren.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger