Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 7 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2020 Innst. 7 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021, kapitler under Utenriksdepartementet (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet (rammeområde 8). Rammeområde 4 ble vedtatt med en utgiftsramme på kroner 44 340 338 000 og rammeområde 8 ble vedtatt med en utgiftsramme på kroner 64 773 823 000. Stortinget vedtok også å be regjeringen legge til rette for at Tollbugata 10 gis som gave til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole for en symbolsk sum. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen orientere Stortinget om bruken av en tilleggsbevilgning på 50 mill. kroner for å fremskynde planlagte kjøp av produkter og tjenester fra små og mellomstore teknologibedrifter som leverer til forsvarssektoren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2020

   Debattert i Stortinget 16.12.2020
   Votert i Stortinget 16.12.2020