Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.04.2021 Kl. 15:12:22)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 og 5 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (27.04.2021 Kl. 15:13:19)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 og 6 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (27.04.2021 Kl. 15:13:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av H og KrF.

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (27.04.2021 Kl. 15:14:08)

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (27.04.2021 Kl. 15:14:08)

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt følgende endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet : Kap 2145 Dagpenger, post 1 Dagpenger økes med kroner 2 104 000 000. Bakgrunnen for endringen i statsbudsjettet er økonomiske tiltak i møte med covid-19-pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger. Følgende forslag som ble fremmet i forbindelse med behandlingen i salen ble vedtatt: Stortinget ber regjeringen sørge for at satsen som benyttes er på 10,2 pst av utbetalte dagpenger i beregningsperioden. Stortinget ber regjeringen sørge for at det beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres krav om at man må ha mottatt dagpenger i minst 8 uker. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres et makstak på feriepenger da beregningsgrunnlaget er den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger