Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 20. april 2021

Erlend Wiborg

leder og saksordfører