Voteringsoversikt for sak:

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:13:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:14:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 og 5 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:14:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:15:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall I § 2-8a annet ledd

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:15:36)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av H og FrP.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:16:19)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av romertall I, II

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:16:39)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i ekomloven. Endringene innebærer en plikt for tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester) til å lagre IP-adresser (unik adresse som tildeles en enhet som er tilkoblet internett) mv., slik at politiet kan få tilgang til IP-adressene for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet