Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 1. juni 2021

Lene Vågslid

Per-Willy Amundsen

leder

ordfører