Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:53:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:53:46)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket til innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om - europeiske venturekapitalfond (EU) nr. 345/2013 (EuVECA) - europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EU) nr. 346/2013 (EuSEF) med tilhørende endringer (EU) 2017/1991 - europeiske langsiktige investeringsfond (EU) 2015/760 (ELTIF) - pengemarkedsfond (EU) 2017/1131 (MMF),

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger