Voteringsoversikt for sak:

Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.06.2021 Kl. 15:23:20)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.06.2021 Kl. 15:23:30)
  For

  Det ble votert over:

  Romertallene II, III

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (02.06.2021 Kl. 15:24:05)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i markedsføringsloven som har til formål å bidra til å redusere kroppspress i samfunnet på grunn av idealiserte personer i reklame. Det innføres blant annet en plikt til å merke retusjert eller på annen måte manipulert reklame når dette medfører at kroppen til personen i reklamene avviker fra virkeligheten mht, kroppsfasong, størrelse og hud.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet