Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 461 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i markedsføringsloven som har til formål å bidra til å redusere kroppspress i samfunnet på grunn av idealiserte personer i reklame. Det innføres blant annet en plikt til å merke retusjert eller på annen måte manipulert reklame når dette medfører at kroppen til personen i reklamene avviker fra virkeligheten mht, kroppsfasong, størrelse og hud.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021