Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2022
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  71 For
  27 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

 3. 4Votering

  Mot

  Fordeling

  4 For
  95 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 5Votering

  Mot

  Fordeling

  8 For
  92 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 6Votering

  Mot

  Fordeling

  13 For
  87 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 7Votering

  Mot

  Fordeling

  13 For
  87 Mot

  Votering fordelt på:

 7. 8Votering

  Mot

  Fordeling

  13 For
  87 Mot

  Votering fordelt på:

 8. 9Votering

  Mot

  Fordeling

  13 For
  86 Mot

  Votering fordelt på:

 9. 10Votering

  Mot

  Fordeling

  15 For
  85 Mot

  Votering fordelt på:

 10. 11Votering

  Mot

  Fordeling

  17 For
  83 Mot

  Votering fordelt på:

 11. 12Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 12. 13Votering

  Mot

  Fordeling

  6 For
  94 Mot

  Votering fordelt på:

 13. 14Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 14. 15Votering

  Mot

  Fordeling

  17 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 15. 16Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 16. 17Votering

  Mot

  Fordeling

  27 For
  73 Mot

  Votering fordelt på:

 17. 18Votering

  Mot

  Fordeling

  45 For
  54 Mot

  Votering fordelt på:

 18. 19Votering

  Mot

  Fordeling

  33 For
  67 Mot

  Votering fordelt på:

 19. 20Votering

  For

  Fordeling

  54 For
  46 Mot

  Votering fordelt på:

 20. 21Votering

  For

  Fordeling

  60 For
  40 Mot

  Votering fordelt på:

 21. 22Votering

  For

  Fordeling

  59 For
  40 Mot

  Votering fordelt på:

 22. 23Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 23. 24Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet finansinnstillingen, som fastsetter budsjettrammene for hvert enkelt politikkområde før den videre behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Finansinnstillingen gjelder nasjonalbudsjettet, statsbudsjettet og statens låneopptak.Partienes alternative forslag til statsbudsjett er innarbeidet i denne innstillingen. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet med Sosialistisk Venstreparti om statsbudsjettet for å sikre flertall for dette. Enigheten ble klar etter at finansinnstillingen var avgitt i finanskomiteen. Derfor leverte partiene såkale løse forslag før finansdebatten fant sted. Løse forslag er forslag som ikke er med i innstillingen som blir behandlet. Budsjettforliket finnes i sin helhet i Innst. 5 S (2021-2022). Forliket innebærer flere endringer i forhold til regjeringens budsjettforslag, jf. Prop. 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022). Oljepengebruken er uendret i forhold til regjeringens forslag.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

Vedtak og henstillinger