Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.12.2021 Kl. 17:56:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.12.2021 Kl. 17:56:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.12.2021 Kl. 17:57:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (14.12.2021 Kl. 17:57:48)

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2022 under rammområdene som er fordelt til behandling i familie- og kulturkomiteen. Rammeområde 2 Familie og forbruker omfatter bevilgninger til områdene likestilling og ikke-diskriminering, familie- og oppvekst, herunder barnevern, samt forbrukerpolitikk. De samlede nettoutgiftene under rammeområde 2 er 51 321 908 000 kroner. Rammeområde 3 Kultur omfatter kulturformål, kulturminnevern og tilskudd til Den norske kirke og øvrige trossamfunn. De samlede nettoutgiftene under dette området er 25 517 053 000 kroner. Budsjettet ble vedtatt med stemmene fra A, Sp og SV.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger