Voteringsoversikt for sak:

Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:11:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:12:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 23 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:12:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 20 - 22 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:12:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 19 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:12:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 24 og 25 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:13:14)
 7. 7 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:13:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:13:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av H og V.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:14:06)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:14:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:14:54)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:15:27)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:15:51)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven. Endringene er knyttet til regler for private barnehager. Det innføres blant annet krav om at hver private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak og det innføres meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet