Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.)

Prop. 82 L (2021-2022), Innst. 403 L (2021-2022), Lovvedtak 77 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 24.05.2022Innst. 403 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven. Endringene er knyttet til regler for private barnehager. Det innføres blant annet krav om at hver private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak og det innføres meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 24.05.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2022