Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel - opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  21 For
  77 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  80 For
  20 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  79 For
  20 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om åpning for mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Meldingen skisserer arealer som er aktuelle. I Stortingets behandling av meldingen ble følgende anmodninger vedtatt, med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet: Stortinget ber regjeringen ved utlysning av areal tydeliggjøre at hensynet til nasjonal sikkerhet vil være et kriterium ved tildeling av utvinningstillatelser. Stortinget ber regjeringen legge frem de første planene for utvinning av havbunnsmineraler for Stortinget som proposisjon før departementet godkjenner utvinningsplanen etter havbunnsmineralloven § 4-4. Stortinget ber regjeringen sørge for at Oljedirektoratet innhenter innspill fra øvrige berørte statlige etater, herunder Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet, i forbindelse med utarbeidelse av sitt forslag til arbeidsprogram til departementet.:

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger