Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel - opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

Meld. St. 25 (2022-2023), Innst. 162 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 19.12.2023Innst. 162 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om åpning for mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Meldingen skisserer arealer som er aktuelle. I Stortingets behandling av meldingen ble følgende anmodninger vedtatt, med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet: Stortinget ber regjeringen ved utlysning av areal tydeliggjøre at hensynet til nasjonal sikkerhet vil være et kriterium ved tildeling av utvinningstillatelser. Stortinget ber regjeringen legge frem de første planene for utvinning av havbunnsmineraler for Stortinget som proposisjon før departementet godkjenner utvinningsplanen etter havbunnsmineralloven § 4-4. Stortinget ber regjeringen sørge for at Oljedirektoratet innhenter innspill fra øvrige berørte statlige etater, herunder Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet, i forbindelse med utarbeidelse av sitt forslag til arbeidsprogram til departementet.:

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.12.2023

  Debattert i Stortinget 09.01.2024
  Votert i Stortinget 09.01.2024