Interpellasjon fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 26 (1998-99)
Om strakstiltak for å bekjempe voldsutviklingen og ransbølgen i Oslo
Datert: 25.01.1999
Besvart: 10.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Oversikten over kriminalitetsutviklingen fra Oslo politikammer for 1998 viser at antallet ran har økt med 20 pst. fra 1997 (710) til 1998 (852).
Media har videre satt fokus på den skremmende voldsutviklingen som har funnet sted i Oslo de senere årene. Det er eksempelvis skjedd en beklagelig økning i bruk av trusler med kniv og skytevåpen, samt bruk av kniv/skarp gjenstand og slagvåpen. Oslo sliter med en rekke særegne problemer i norsk målestokk som til dels skyldes byens status som storby og hovedstad.
Hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å bekjempe voldsutviklingen og ransbølgen i Oslo?

Les hele debatten