Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 46 (1998-99)
Om tiltak for å hindre at næringslivet søker til utlandet for å dekke bedriftenes behov for forskning, utvikling og forskerutdannet arbeidskraft
Datert: 19.03.1999
Besvart: 13.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Hvilke tiltak vil Regjeringen gjennomføre for å hindre at norsk næringsliv søker til utlandet for å dekke bedriftenes behov for forskning, utvikling og for forskerutdannet arbeidskraft?

Les hele debatten