Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 41 (1999-2000)
Om behovet for internasjonale tilbud på grunnskolenivå og en mer tidsmessig godkjenningsprosedyre for slike internasjonale skoler
Datert: 03.05.2000
Besvart: 30.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Det er bred enighet om at internasjonalisering må være et viktig element i norsk utdannelse. Målet er å sette norsk ungdom bedre istand til å makte utfordringene fra det globale samfunn. Hittil har bestrebelsene for øket internasjonalisering i hovedsak vært konsentrert om videregående skoler og høyere utdannelse. Imidlertid viser det seg at det er behov for internasjonale tilbud også på grunnskolenivå. Slike tilbud er viktige, både for nordmenn som vil ta familien med på langvarige tjenesteoppdrag i utlandet, og også for norske bedrifters muligheter til å rekruttere kvalifiserte medarbeidere fra utlandet.
Hvorledes vil statsråden møte denne utfordringen, og hva vil han gjøre for å sikre at departementets godkjennelsesprosedyre for denne type internasjonale skoler blir mer tidsmessig og relevant?

Les hele debatten