Interpellasjon fra Kristin Halvorsen (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 5 (2001-2002)
Om hvordan Norge har brukt innflytelsen en plass i FNs sikkerhetsråd gir, og om utnyttelse av presidentskapet, med bakgrunn i spørsmålet om å sende FN-observatører til Midt-Østen
Datert: 10.01.2002
Besvart: 31.01.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Norge er nå halvveis i perioden som medlem av FNs sikkerhetsråd. I mars har Norge presidentskapet i Sikkerhetsrådet. I det tidsrommet Norge har vært medlem, har USA to ganger nedlagt veto mot at rådet skulle fatte vedtak om å sende FN-observatører til Midtøsten. Ved begge disse anledningene har Norge unnlatt å stemme, og da det samme spørsmålet kom opp i en spesialsesjon i FNs generalforsamling, stemte Norge blankt. Det synes dermed som om Norge i stor grad lar USAs holdning være utslagsgivende for Norges opptreden i rådet. Gjennom en lang kampanjefase, hvor store økonomiske og politiske ressurser ble satt inn, arbeidet Norge for å bli medlem av Sikkerhetsrådet.
Hvordan mener utenriksministeren at Norge har brukt de mulighetene til innflytelse som en plass i FNs sikkerhetsråd gir, og hvordan vil Norge utnytte den økte innflytelsen som presidentskapet kan gi?

Les hele debatten