Interpellasjon fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2001-2002)
Om å sikre at fordelingen av statlige midler til landslinjene ved videregående skoler følger retningslinjene tilknyttet budsjettet
Datert: 16.01.2002
Besvart: 14.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fordelingen av statlige midler for inneværende år til landslinjene ved en rekke videregående skoler over hele landet foregår nå. Budsjettrammen for inneværende år er lavere enn for 2001. Det er derfor gitt følgende retningslinjer knyttet til budsjettet: "Landslinjer som er særskilt kostnadskrevende eller har nasjonal betydning bør prioriteres."
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tildeling foretas innenfor de retningslinjene som er gitt i budsjettvedtaket?

Les hele debatten