Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 3 (2002-2003)
Om ressursbruken i sykehusene og signaler fra helseforetaksstyrene om kutt i pasientbehandlingstilbud utenfor sykehusene, som kunne redusere samfunnskostnadene
Datert: 06.11.2002
Besvart: 09.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I en artikkel i Aftenposten den 1. november 2002 beskrives en utvikling av ressursbruken i sykehusene som kan tyde på at kostnadene har økt mer enn behandlingskapasiteten, og at sykehusene driver med "gjenbruk" av pasienter for å øke sine inntekter. Samtidig med at helseforetakene beskriver budsjettunderskudd, foreligger signaler fra helseforetaksstyrene om forestående kutt i de tilbudene som kunne bidra til å redusere samfunnskostnadene, så som sykestueplasser, ambulerende spesialistordninger og cellegift- og dialysebehandling utenfor sykehusene. Flere av disse tiltakene er beskrevet på en positiv måte i Regjeringens forslag til statsbudsjett, men tiltakene kan altså likevel bli avviklet i regi av helseforetaksstyrene.
I hvilken grad kan helseforetakene tilrettelegge for en helsepolitikk på tvers av de retningslinjer som Regjeringen har foreslått og Stortinget vedtatt?

Les hele debatten