Interpellasjon fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2004-2005)
Om å sikre kompetanse innen flysikkerhet i norsk luftfart og sørge for at Luftfartstilsynet fungerer tilfredsstillende
Datert: 19.11.2004
Besvart: 13.01.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Luftfarten befinner seg i en tid med økt konkurranse og store omstillinger. Alle flyselskaper må kutte kostnader og nye aktører har kommet inn på markedet. Samtidig gjennomfører Avinor AS store omstillinger og nedbemanninger, som internt i organisasjonen er svært kontroversielle. Flygeledere i Avinor AS mener omstillingen har gått på flysikkerheten løs. Samtidig er Luftfartstilsynet inne i en vanskelig periode med flytting til Bodø. Mange ansatte har sagt opp i Luftfartstilsynet, det er vanskelig å rekruttere folk til stillinger i Bodø, og de gjenværende ansatte i tilsynet må gjennomføre opplæring av de nytilsatte. Havarikommisjonen skal gå igjennom situasjonen i norsk luftfart med tanke på om flysikkerheten er god nok.
Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre kompetanse innen flysikkerhet i norsk luftfart, og sørge for at Luftfartstilsynet fungerer tilfredsstillende?

Les hele debatten