Interpellasjon fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2005-2006)
Om overgrep mot eldre i hjemmet, og om manglende hjelpeapparat og definert ansvar for dette i lovverket
Datert: 09.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): De fleste overgrep mot eldre, i form av vold, trusler og trakassering, skjer i eget hjem og fra personer som står vedkommende nær. Studier som er foretatt, viser at denne form for mishandling av eldre har et vesentlig omfang. Overgrepene blir imidlertid i liten grad fanget opp slik at det kan settes inn hjelpetiltak for offeret og tiltak mot overgriperen. Blant annet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har enkelte kommuner etablert "Vern for eldre" som en egen tjeneste for å bryte barrierene mellom hjem og hjelpeapparat.
Deler statsråden bekymringen for at det for de fleste eldre som utsettes for overgrep, ikke finnes et etablert hjelpeapparat og et definert ansvar for dette i dagens lovverk?

Les hele debatten