Interpellasjon fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 29 (2006-2007)
Om Regjeringens mål om å redusere støyplagene med 25 pst. innen 2010, og når Stortinget får en sak som redegjør for virkemidlene
Datert: 12.12.2006
Besvart: 02.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Bortimot en halv million nordmenn er sterkt eller mye plaget av støy ved boligen sin. Støyforurensning er et av de store gjenværende miljøproblemer i Norge. Skadevirkningene begrenser seg ikke til stress, irritasjon og hørselsskader. Et stort antall undersøkelser viser at støyplager øker risikoen for høyt blodtrykk, utvikling av hjertesykdom samt antall ulykker. Så sent som i juni i år fikk Stortinget forsikringer fra miljøvernministeren om at Regjeringen ville avklare støyløftene og tiltakene i statsbudsjettet. Statsbudsjettet gav dessverre ingen avklaring utover at en skyver på problemene. I Soria Moria-erklæringen slår de rød-grønne fast at støyplagene skal reduseres med 25 pst. innen 2010.
Står Regjeringen fortsatt fast ved målsettingen i Soria Moria-erklæringen, når får Stortinget en sak som redegjør for virkemidlene og hva er de?

Les hele debatten