Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 80 (2007-2008)
Om å forhindre at sparetiltakene i helseforetakene fører til et dårligere fødetilbud, med bakgrunn i at flere fødeavdelinger har varslet at de vil holde feriestengt i sommer
Datert: 14.03.2008
Besvart: 22.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Kvinner over hele landet opplever nå et dårligere tilbud om fødsels- og barselsomsorg som følge av at sykehusene må omstille sin virksomhet for å nå kravet om økonomisk balanse. Ved St. Olavs Hospital reduseres kapasiteten på fødetilbudet betydelig for at avdelingen skal spare om lag 20 mill. kroner. Prisen for dette er at de fødende opplever større utrygghet og mer stress i fødesituasjonen, og fagfolk advarer mot økt fare for komplikasjoner. Flere fødeavdelinger i landet har nå varslet at de vil holde feriestengt i flere uker i sommer, hvilket særlig rammer kvinner i distriktene. I Dagbladet 31. mars 2005 uttalte daværende stortingsrepresentant Sylvia Brustad at "vi må sette foten ned slik at sparetiltak ikke alltid rammer kvinner og barn".
Hva vil statsråden konkret gjøre for å forhindre at sparetiltakene i helseforetakene rammer kvinner og barn?

Les hele debatten