Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 14 (2008-2009)
Om å sikre at forutsetningene for handlingsregelen blir oppfylt, og at økt bruk av petroleumsinntekter rettes inn mot kunnskap og forskning, samferdsel og skattelette
Datert: 02.10.2008
Besvart: 02.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det har vært bred politisk enighet om at det økte handlingsrom som handlingsregelen gir gjennom en gradvis innfasing av petroleumsinntektene skal brukes til investeringer for fremtiden. Da handlingsregelen ble vedtatt i 2001 la Stoltenberg I-regjeringen og et flertall i Stortinget vekt på at pengene må brukes til å øke vekstevnen i økonomien gjennom investeringer i kunnskap og forskning, samferdsel og skattelettelser. En analyse utført av NHO viser at den borgerlige regjeringen fulgte opp dette i perioden 2001 til 2005. Samtidig viser analysen at Stoltenberg II-regjeringen har sviktet investeringer på de tre hovedområdene. Dette gjør oss mer sårbare i nedgangskonjunkturer og kan svekke velferden på sikt.
Hvordan vil statsråden sikre at forutsetningene for handlingsregelen blir oppfylt, og at økt bruk av petroleumsinntekter rettes inn mot kunnskap og forskning, samferdsel og skattelette?

Les hele debatten