Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2009-2010)
Om å legge vekt på lokalt selvstyre og lokalt skjønn i arealforvaltningen, blant annet i forhold til helse- og sosialrelaterte forhold, også i attraktive områder
Datert: 07.01.2010
Besvart: 09.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): I den nye plan- og bygningsloven ble kommunenes råderett over sine arealer på en del områder redusert. Blant annet ble reglene om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen strammet inn. Samtidig er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Plan- og bygningsloven og dens praktisering har stor praktisk betydning og berører mange menneskers liv og virksomheter. Blant annet kommunenes muligheter til å legge vekt på sosiale forhold i sin arealforvaltning ut fra lokalt skjønn og lokal kunnskap om enkeltsaker. Når beslutninger fattes nærmest dem det angår, vil løsningene tilpasses det enkelte lokalsamfunn og enkeltmennesket på den beste måten.
Vil statsråden legge til rette for at det legges vekt på lokalt selvstyre og lokalt skjønn, blant annet i forhold til helse- og sosialrelaterte forhold, i arealforvaltningen, også i attraktive områder?

Les hele debatten