Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til statsministeren

Interpellasjon nr. 69 (2009-2010)
Om å sikre at den grønne utviklingsmekanismen virker etter hensikten, at forvaltningen av kvoteregimet blir mindre kostnadskrevende og mer klimaeffektiv, og at Norge klarer å levere på sine kvotebehov i kyotoperioden
Datert: 18.02.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 23.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Forpliktelsene i klimaforliket gjør det nødvendig å kjøpe et betydelig antall kvoter gjennom kyotomekanismene. I Klassekampen 10. februar kan vi imidlertid lese at bare 27 øre av hver klimakvotekrone når frem til miljøprosjektene de er tiltenkt. 6. februar melder Klassekampen at regjeringen sliter med å skaffe nok klimakvoter i løpet av kyotoperioden. Hittil er bare 660 000 tonn CO2-kvoter FN-godkjent av et totalt behov på 25 millioner tonn innen 2012. Av de er 522 000 tonn fra et skogprosjekt på New Zealand, til tross for at Norge er restriktiv med å melde inn skog i klimaregnskapet hjemme.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at den grønne utviklingsmekanismen virker etter hensikten, at forvaltningen av kvoteregimet blir mindre kostnadskrevende og mer klimaeffektiv og at Norge klarer å levere på sine kvotebehov i kyotoperioden og frem til 2020?

Les hele debatten